Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

doctorat

Doctorat

Admitere doctorat 2016

Școala Doctorală a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, organizează Marți, 20 septembrie 2016, începând cu ora 9.00, în Sala de Consiliu, etaj II, colocviul de admitere la studii universitare de doctorat.

Pentru anul universitar 2016-2017, cifra de școlarizare aprobată este prezentată mai jos:

 

Nr.crt. Domeniul Cifra de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2016-2017
cu frecvenţă, cu bursă cu frecvenţă, fără bursă cu frecvenţă, cu taxă
1 Inginerie electrică 6 6 3
2 Inginerie energetică 3 2 2

Formula de calcul a mediei de admitere la studiile universitare de doctorat este următoarea:

 

MA=0.5 X M Interviu +0.3 X M ex. Licenţă + 0.2 X M ex. Disertatie

unde:

MA = media de admitere – nota colocviu  admitere doctorat

M Interviu = media acordată la interviu

M ex licenţă = media la examenul de diploma/licenţă

M ex disertatie = media la examenul de disertatie

Informatii privitoare la componenta comisiei de admitere si bibliografie gasiti aici.

Pentru candidații care nu au certificate competențele lingvistice (limbă de circulație internațională), la sediul colectivului de limbi străine al Universității Tehnice se vor organiza testări în cursul zilei de Luni, 19 septembrie.

Perioada de inscriere a candidatilor la concurs este 1 – 16 septembrie 2016.

Mai multe informatii despre inscrierea la doctorat gasiti pe pagina:

http://doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2016.htm

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, al cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală şi se organizează în conformitate cu legea nr. 84/1995 “Legea Învăţamântului” republicată cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr.288/2004, a H.G. 567/24 iunie 2005 si a O.M. 4491/6 iulie 2005 aplicabile începând cu anul universitar 2005/2006.

Incepând cu anul 2005, doctoratul se desfașoară în cadrul Scolilor Doctorale, sub îndrumarea științifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat din cadrul Școlii doctorale Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată se organizează sub două forme:
• cu frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, in regim cu bursă, sau fără bursă
• fără frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, doar în regim cu taxă

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe două cicluri, şi anume:
1. program de studii universitare avansate, cu durata de 2 semestre
2. program de cercetare ştiinţfică, cu durata de 4 semestre.

Programul de pregatire universitară avansat se desfăşoară pe baza unui Plan de învăţământ, sub coordonarea Directorului și a Directorului Executiv ai Școlii Doctorale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Finalizarea studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examen. În cadrul programului de pregătire universitară avansată, concomitent cu sistemul de evaluare, se utilizează sistemul de credite transferabile, pentru aceleași domenii. Alături de disciplinele care vizează pregătirea universitară avansată, planul de învatamânt cuprinde și modulul de pregatire complementară. Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, doctorandul elaborează Proiectul programului de cercetare științifică.

Promovarea doctorandului în Programul de cercetare științifică se face pe baza susținerii publice a proiectului de cercetare științifică, în faţa unei comisii formată din conducătorul de doctorat în calitate de președinte și din cel putin alți 2 specialiști cu titlul de doctor și funcție didactică de cel puțin conferențiar universitar sau cercetător șțiințific gradul II din universitate sau din consorțiul de cercetare.

Tema proiectului de cercetare științifică se stabilește de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat și cu programele de politică instituțională ale universității.

Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces verbal și se exprimă prin calificative. Calificativele “foarte bine” si “bine” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obținerii calificativului “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, doctorandul prezintă un nou proiect. Dacă la a doua susținere a probei de promovare în programul de cercetare se obține calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primește un Certificat de absolvire a programului de pregatire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Pe durata celor 4 semestre din cadrul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul va susține un număr de 2 sau 3 rapoarte apreciate cu calificativ. Susținerea este publică în catedra sau echipa de cercetare formata din 3-5 membri cu titlul de doctor iar rezultatul va fi consemnat întru-un proces verbal.

Fiecare ciclu al studiilor universitare de doctorat se desfașoară pe baza unor contracte de studii doctorale, încheiate între doctoranzi, Școala doctorală, reprezentată prin conducătorii de doctorat, și universitate. În acest contract sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în ciclul de studii universitare de doctorat.

Pentru mai multe informatii consultati link-ul: http://www.doctorat.tuiasi.ro/.

Conducători doctorat

Inginerie Electrică

Prof. dr.ing. Adrian Baraboi

Prof. dr.ing. Mircea Gusa

Prof. dr.ing. Alecsandru Simion

Prof. dr.ing. Cristian Romeo Ciobanu

Prof. dr.ing. Eugen Hnatiuc

Prof. dr.ing. Radu Olaru

Prof. dr.ing. Gheorghe Livint

Dr .ing. Fanel Iacobescu C.P.I

Prof.  dr.ing. Alexandru Salceanu

Prof. dr.ing. Cristian-Ioan Fosalau

Prof.dr.ing. Codrin Donciu

Prof. dr.ing.  Gheorghe Baluta

Prof. dr.ing.  Maricel Adam

Prof. dr. ing. Valeriu David

Prof. dr. ing. Cristina-Mihaela Schreiner

Prof. dr. ing. Adrian Plesca

Inginerie Energetică

Prof. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate

Prof. dr. ing.  Mihai Gavrilas

Prof. dr. ing.  Florin Munteanu

Locuri de Muncă

Știri și noutăți

Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________