Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Licenta

ADMITERE 2018

LICENŢĂFORMULAR DE INSCRIERE ON-LINE

Plan de scolarizare – numar de locuri sesiunea Iulie 2018

 

Domeniul de licenţă

conform HG 158/2018

Programul de studii universitare de licenţă

conform HG 158/2018

Numar de locuri
Cetățeni români

la buget

Români de pretutindeni

la buget

Cu taxă
Inginerie electrică Inginerie electrica si calculatoare (in limba engleza) 30 3
Electronică de putere şi acţionări electrice 190 15  

(9 cu bursa, 6 fara bursa)

22
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 105

(4 cu bursa, 4 fara bursa)

10
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 32

(1 cu bursa, 1 fara bursa)

3
TOTAL FACULTATE 357 25 38

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta