Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Licenta

ADMITERE 2018

LICENŢĂFORMULAR DE INSCRIERE ON-LINE

Plan de scolarizare – numar de locuri sesiunea septembrie 2018

 

Domeniul de licenţăconform HG 158/2018 Programul de studii universitare de licenţăconform HG 158/2018 Numar de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindeni la buget Cu taxă
Inginerie electrică  Electronică de putere şi acţionări electrice 0 3 fara bursa 2
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 76+1* 3 fara bursa 9
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 13 0 2
TOTAL FACULTATE 89+1* 6 13

Nota: 1* – loc pentru romi

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta