Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Licenta

ADMITERE 2019

LICENŢĂ Inscrieri online

Plan de scolarizare – numar de locuri (pentru sesiunea iulie 2019)

 

Domeniul de licenţă conform HG 158/2018 Programul de studii universitare de licenţă conform HG 158/2018 Numar de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindeni la buget Cu taxă
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 200 14 9 cu bursa5 fara bursa 16
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 94 6 cu bursa 2 fara bursa 18
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 31 4
2 cu bursa, 2 fara bursa
2
TOTAL FACULTATE 325 26 36

 

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

http://www.tuiasi.ro/licenta