Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Master

ADMITERE 2018

MASTERPlan de scolarizare MASTER– numar de locuri sesiunea septembrie 2018

 

Domeniul de master,conform H.G. 185/2018 Programul de studii universitare de masterconform H.G. 185/2018 Numarul de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindenila buget Cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 9 1 (fara bursa) 4
Sisteme electrice avansate 0 0 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 1*  0 5
Inginerie energetică Management energie – mediu 0 1 (fara bursa) 4
Managementul sistemelor de energie 0 0 3
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 3  

0

5
TOTAL FACULTATE 12+1* 2 26

Nota: 1* – loc pentru romi