Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Master

ADMITERE 2018

MASTERPlan de scolarizare MASTER – numar de locuri sesiunea Iulie 2018

 

Domeniul de master,conform H.G. 185/2018 Programul de studii universitare de master

conform H.G. 185/2018

Numarul de locuri
Cetățeni români

 la buget

Români de pretutindeni

la buget

Cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 31 1 (fara bursa) 4
Sisteme electrice avansate 30 1 (fara bursa) 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 30  1 (fara bursa) 5
Inginerie energetică Management energie – mediu 31 1 (fara bursa) 4
Managementul sistemelor de energie 31 1 (fara bursa) 4
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 30 2

(1 cu bursa)

(1 fara bursa)

5
TOTAL FACULTATE 183 7 27