Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Licenta

ADMITERE 2017

LICENŢĂFORMULAR DE INSCRIERE ON-LINE

Locuri admitere LICENTA sesiunea Septembrie 2017

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Cifra de şcolarizare
Români buget Cu taxă
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 0 16
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 32 18
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 0 3
TOTAL FACULTATE 32 37

Plan de scolarizare – numar de locuri sesiunea Iulie 2017

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Cifra de şcolarizare
Români buget Republica Moldova buget Cu taxă
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 196 21 32
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 95 10 20
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 32 3 8
TOTAL FACULTATE 323 34 60

 

 

Pentru românii de pretutindeni, cu bacalaureat în alte țări, avem următoarele locuri:

– inginerie electrică    – 1 loc

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta