Oferta Educationala Licenta

ADMITERE 2017

LICENŢĂPlan de scolarizare – numar de locuri*

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Cifra de şcolarizare
Finanţat de la buget Cu taxă
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 209 35
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 101+1** 10
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 33 5
TOTAL FACULTATE 343+1** 50

* numărul de locuri estimat pentru anul 2017

**locuri cetățeni de etnie romă.

 

Pentru românii de pretutindeni, cu bacalaureat în alte țări, avem următoarele locuri:

– inginerie electrică    – 4 locuri;
– inginerie energetică – 3 locuri;
– inginerie și management – 2 locuri.

 

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

 

http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta