Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Master

ADMITERE 2017

MASTERLocuri admitere MASTER sesiunea Septembrie 2017

Domeniul de master,conform H.G. 582/2014 Specializări, pentru absolvenţi conform legii 288/2004 (studii universitare licenţă – 4 ani) şi pentru absolvenţii studiilor de lungă durată Cifra de şcolarizare
Subvenționat de la buget cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 11 5
Sisteme electrice avansate 3 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 0 4
Inginerie energetică Management energie – mediu 0 5
Managementul sistemelor de energie 0 5
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 0 5
TOTAL FACULTATE 14* 29

* Cu posibilitatea suplimentarii numarului locurilor la buget

 

Plan de scolarizare MASTER – numar de locuri sesiunea Iulie 2017

 

Domeniul de master,conform H.G. 582/2014 Specializări, pentru absolvenţi conform legii 288/2004 (studii universitare licenţă – 4 ani) şi pentru absolvenţii studiilor de lungă durată Cifra de şcolarizare
Subvenționat de la buget Republica Moldova buget cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 28 1 5
Sisteme electrice avansate 28 1 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 29 5
Inginerie energetică Management energie – mediu 28 1 5
Managementul sistemelor de energie 29 1 5
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 29 1 5
TOTAL FACULTATE 171 5 30