Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Oferta Educationala Master

ADMITERE 2018

MASTERPlan de scolarizare MASTER – numar de locuri sesiunea Iulie 2018

Planul de scolarizare prezentat mai jos este provizoriu. Varianta definitiva va fi disponibila in luna mai 2018.

Domeniul de master,conform H.G. 582/2014 Specializări, pentru absolvenţi conform legii 288/2004 (studii universitare licenţă – 4 ani) şi pentru absolvenţii studiilor de lungă durată Cifra de şcolarizare
Subvenționat de la buget Republica Moldova buget cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 28 1 5
Sisteme electrice avansate 28 1 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 29 5
Inginerie energetică Management energie – mediu 28 1 5
Managementul sistemelor de energie 29 1 5
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 29 1 5
TOTAL FACULTATE 171 5 30