Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Anunturi

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 03 iunie 2019, ora 10.00, în sala E 412, etaj 4, corp E,  va avea loc pre-susţinerea publică, în prezenţa comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul „ Cercetări privind supravegherea câmpurilor magnetice generate de sistemele de alimentare cu energie electrică „ elaborată de dl. ing. Ionel Pavel sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Valeriu David.

Comisia de indrumare este formata din:

Prof.dr.ing. Valeriu David

Prof.dr.ing. Cristian Zet

Prof.dr.ing. Cristian Fosalau

===============================================================

Pre-sustinere teza de doctorat

În ziua de 20 februarie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Departamentului de Energetică (EN 109, etaj 1, corp Energetică) va avea loc pre-susţinerea publică, în prezenţa comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu „Utilizarea reţelelor Bayesiene şi a diagramelor de influenţă în analiza disponibilităţii în electroenergetică„ elaborată de d-na ing. Ciobanu (Aionoae) Alexandra sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Florin Th. Munteanu.

 ================================================================

Selecție partener sector privat pentru proiectul: Educatie – Tenacitate – Inovare -Competențe –Antreprenoriat – ETICA

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar universitar și non-universitar în rândul studenților din domeniile ştiinţelor inginereşti și a elevilor, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, prin derularea de activități integrate de învățare axate pe dezvoltarea competentelor antreprenoriale, consiliere și orientare profesională pentru un număr de 450 de studenți și 500 de elevi, pe o durată de 24 de luni. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 75 de persoane personal didactic din învățământul universitar din domeniile ştiinţelor inginereşti  în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile si diversificarea ofertelor educaționale în domeniul Ştiinţelor Inginereşti.

Anunt selectie

Anexe selectie

 

===================================================================================

REZULTATE SELECȚIE PARTENERI în cadrul Cererii de Finanțare pentru proiectulEDUCATIE – TENACITATE – INOVARE -COMPETENȚE –ANTREPRENORIAT – ETICA în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr.6, prioritate de investiții 10.ii, O.S.6.7., O.S.6.9. și O.S.6.10.

Rezultate Selectie Parteneri_Bursa Studenti.pdf

 

 

 

Selecție partener sector privat pentru proiectul „Dezvoltarea competentelor pentru  doctoranzi și cercetători post-doctorat”

Obiectivul general al proiectului:

Atragerea și menținerea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctoranzilor în programe de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri de formare pedagogică  prin susținută dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate unui număr de 60 de studenții din programe de studii doctorale și a 27 cercetători post doctorat pe o perioada de 36 de luni de la Universitatea Tehnică  „Gheorghe Asachi” Iași.

Anunt selectie

Anexe selectie

REZULTATE SELECȚIE PARTENERI în cadrul Cererii de Finanțare pentru proiectul „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAL”  în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6; Prioritatea de investiții – 10.iv.

Reultate Selectie Parteneri_Proiect DOC.pdf


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________