Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul cel mai inalt de studii universitare, al cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală şi se organizează în conformitate cu legea nr. 84/1995 “Legea Învăţamântului” republicată cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr.288/2004, a H.G. 567/24 iunie 2005 si a O.M. 4491/6 iulie 2005 aplicabile începând cu anul universitar 2005/2006.

Incepând cu anul 2005, doctoratul se desfașoară în cadrul Scolilor Doctorale, sub îndrumarea științifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

În cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi funcționează, în subordinea conducerii universitatii, Departamentul “Scoli Doctorale” alcătuit din câte o Scoala Doctorală la nivelul fiecărei facultăți (grup de facultăți, domenii sau grup de domenii) în conformitate cu reglementările în vigoare. Rectorul universității este Director al Departamentului Școlii Doctorale, iar Prorectorul cu activitatea științifică și de doctorat este Director Executiv.

În cadrul fiecarei facultăți (grup de facultăți, domenii sau grup de domenii) s-a înființat o Scoala doctorală condusă de Decan în calitatea de Director al Școlii Doctorale și coordonată de Directorul Executiv al Școlii Doctorale ales de Consiliul Facultății dintre membrii săi care sunt si conducatori de doctorat.

Biroul de Conducere al Școlii doctorale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată este format din:
• Director interimar Școală doctorală:Prof.dr.ing. Livinţ Gheorghe

Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat din cadrul Școlii doctorale Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată se organizează sub două forme:
• cu frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, in regim cu bursă, sau fără bursă
• fără frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, doar în regim cu taxă

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe două cicluri, şi anume:
1. program de studii universitare avansate, cu durata de 2 semestre
2. program de cercetare ştiinţfică, cu durata de 4 semestre.

Programul de pregatire universitară avansat se desfăşoară pe baza unui Plan de învăţământ, sub coordonarea Directorului și a Directorului Executiv ai Școlii Doctorale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Finalizarea studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examen. În cadrul programului de pregătire universitară avansată, concomitent cu sistemul de evaluare, se utilizează sistemul de credite transferabile, pentru aceleași domenii. Alături de disciplinele care vizează pregătirea universitară avansată, planul de învatamânt cuprinde și modulul de pregatire complementară. Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, doctorandul elaborează Proiectul programului de cercetare științifică.

Promovarea doctorandului în Programul de cercetare științifică se face pe baza susținerii publice a proiectului de cercetare științifică, în faţa unei comisii formată din conducătorul de doctorat în calitate de președinte și din cel putin alți 2 specialiști cu titlul de doctor și funcție didactică de cel puțin conferențiar universitar sau cercetător șțiințific gradul II din universitate sau din consorțiul de cercetare.

Tema proiectului de cercetare științifică se stabilește de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat și cu programele de politică instituțională ale universității.

Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces verbal și se exprimă prin calificative. Calificativele “foarte bine” si “bine” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obținerii calificativului “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, doctorandul prezintă un nou proiect. Dacă la a doua susținere a probei de promovare în programul de cercetare se obține calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primește un Certificat de absolvire a programului de pregatire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Pe durata celor 4 semestre din cadrul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul va susține un număr de 2 sau 3 rapoarte apreciate cu calificativ. Susținerea este publică în catedra sau echipa de cercetare formata din 3-5 membri cu titlul de doctor iar rezultatul va fi consemnat întru-un proces verbal.

Fiecare ciclu al studiilor universitare de doctorat se desfașoară pe baza unor contracte de studii doctorale, încheiate între doctoranzi, Școala doctorală, reprezentată prin conducătorii de doctorat, și universitate. În acest contract sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în ciclul de studii universitare de doctorat.

Pentru mai multe informatii consultati link-ul: http://www.doctorat.tuiasi.ro/.

Conducători doctorat

Inginerie Electrică

Prof. dr.ing. Adrian Baraboi

Prof. dr.ing. Mircea Gusa

Prof. dr.ing. Alecsandru Simion

Prof. dr.ing. Ciobanu Cristian Romeo

Prof. dr.ing. Eugen Hnatiuc

Prof. dr.ing. Radu Olaru

Prof. dr.ing. Gheorghe Livint

Dr .ing. Fanel Iacobescu C.P.I

Prof.  dr.ing. Salceanu Alexandru

Prof. dr.ing. Fosalau Cristian-Ion

Prof. dr.ing.  Gheorghe Baluta

Prof. dr.ing.  Adam Maricel

Prof. dr. ing. David Valeriu

Prof. dr. ing. Schreiner Cristina-Mihaela

Prof.Plesca Adrian

Inginerie Energetică

Prof. dr. ing. Istrate Dumitru-Marcel

Prof. dr. ing.  Gavrilas Mihai

Prof. dr. ing.  Munteanu Florin

Locuri de Muncă

Știri și noutăți

Umor Academic

  • Intrebare nevinovata

    Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
  • ________________________________

  • Daca nu-ti cunosti profesorii

    Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
  • ________________________________