Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Examen de finalizare a studiilor – Master

Dizertatie 2019

Repartitia pe coordonatori dizertatie

 

Sesiunea septembrie 2018

Programare examene finalizare studii sesiunea septembrie 2018

Sesiunea iulie 2018

ANUNT IMPORTANT

Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

Informatii legate de examenul de disertatie, promotia 2018

Numar locuri alocate pe indrumatori proiect disertatie 2018

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului VI promotia 2018

Procedura privind finalizarea studiilor universitare de master

Sesiunea februarie 2018

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea februarie 2018

Sesiunea septembrie 2017

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea septembrie 2017

Sesiunea iunie 2017

Anunt important

Comisii finalizare a studiilor de master

Programarea examenelor de finalizare a studiilor de master

Formular fisa de lichidare

Formular fisa de lichidare pentru absolventi din Republica Moldova

================10 ianuarie 2017=====================

Sesiunea februarie 2017

Programarea examenelor de licenta/dizertatie sesiunea februarie 2017

Comisiile de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2017

 

================25 noiembrie 2016=====================

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de dizertatie promoția 2017

Repartitia pe indrumatori lucrari dizertatie toate grupele

Numar locuri indrumatori

 

=================================================================

Programarea examenului de disertatie sesiunea septembrie 2016

Comisii finalizare studii master sesiunea iunie-iulie 2016

Programare examene finalizare studii master sesiunea iunie-iulie 2016

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de dizertatie promoția 2016

CECM SIMM SEA MSE MEM IMCG

 

 

 

INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU ABSOLVENŢI!

 

 

 • Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor

se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin depunerea unei cereri de înscriere la examen însoţită de:

– proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie şi referatul îndrumătorului proiectului/lucrării;

– două fotografii color ( ¾ cm) pentru diplomă;
– copie după certificatul de naştere
;
cererea de eliberare a adeverinței de absolvire.

 Formulare:

cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor

cerere de eliberare a adeverinței de absolvire

 

 • Actele necesare pentru eliberarea diplomelor

de la Rectorat TUIASI–Acte de studii:

– diploma de bacalaureat, în original(dovada că absolventul/a şi-a depus fişa de lichidare);

buletin/carte de identitate sau paşaport, în original.

 

 

 • Extrase din PROCEDURILE  TUIASI:

După finalizarea studiilor, actele în original se retrag de la dosar doar după completarea, de către student, a Fişei de lichidare, care atestă faptul că nu există datorii la biblioteci, cămine sau departamentele facultăţii.

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma.

Absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă/masterat care au promovat examenul de diplomă li se eliberează “Diplomă de inginer/master” şi Suplimentul la diplomă.

„Diplomele şi suplimentele/anexele la diplome pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.”

 

 

 

 


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

 • Intrebare nevinovata

  Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
 • ________________________________

 • Daca nu-ti cunosti profesorii

  Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
 • ________________________________