Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Studii postuniversitare de perfectionare

1. Cursuri organizate in domeniul utilizării eficiente a energiei, conform Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 49250 din 25.06.2013

 Cursurile au fost corelate cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică. Programele analitice ale cursurilor de specialitate sunt intocmite in conformitate cu Decizia ANRE nr. 13/DEE/23.02.2015 privind aprobarea programelor analitice ale cursurilor de specialitate în domeniul managementului energetic şi al elaborării auditurilor energetice.

 

 • Curs de pregătire auditori termoenergetici din industrie

Coordonatorul cursului:
Sef lucr. dr. ing. MUGUREL ROTARIU
e-mail: vrotariu@tuiasi.ro, Tel 0232 / 278680 int. 1152, mobil: 0745010943

 

 • Curs de pregătire auditori electroenergetici din industrie

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. MARICEL ADAM
e-mail: adamm@tuiasi.ro, Tel 0232 / 278680 int. 1174, mobil: 0722939855

 

 • Curs de pregătire manageri energetici din industrie

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. FLORIN MUNTEANU
e-mail: flmunt@ee.tuiasi.ro, Tel 0232 / 278680 int. 1166, mobil: 0722797272

 

1.1. Condiţii privind pregătirea profesionala a solicitanţilor

Pot urma cursurile pentru atestarea managerilor si auditorilor urmatorii:

 • Absolvenţi ai ciclului de licenţă în domeniul inginerie energetică . Durata minima necesara a experientei profesionale de specialitate – 2 ani
 • Absolvenţi ai ciclului de licenţă în domeniile:

– inginerie civila
– ingineria instalaţiilor
– inginerie electrica
– mine, petrol si gaze
– inginerie mecanica
– inginerie industriala
– inginerie si management
– inginerie chimica

– inginerie electronică şi telecomunicaţii

– ingineria transporturilor

– ingineria materialelor

Durata minima necesara a experientei profesionale de specialitate – 3 ani

 

1.2 Certificarea studiilor

 
După încheierea si promovarea cursurilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi va elibera absolvenţilor un Certificat de absolvire, conform legii.
Certificatul de absolvire trebuie să facă parte din documentaţia solicitată de ANRE în vederea eliberării autorizaţie de auditor.

 

1.3 Organizarea cursurilor
Fiecare dintre cele 3 cursuri va fi organizat pe durata a trei luni (12 săptămâni). Cursurile vor fi organizate succesiv, pentru a permite solicitanţilor sa urmeze doua sau trei cursuri; perioadele de desfăşurare a cursurilor vor fi stabilite după încheierea înscrierilor.

 

 

2. Structura cursurilor

 

2.1. Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru manageri energetici din industrie

 

Număr total ore: 90

Mod desfăşurare: 60 ore – la distanţă, 30 ore – întalniri directe

 

Modul 1.Legislaţie în domeniul eficienţei energetice

Modul 2. Bazele managementului energetic

Modul 3. Utilizarea eficientă e energiei în industrie

Modul 4. Utilizarea eficientă e energiei în clădiri industriale

Modul 5. Surse de producere a energiei (termice şi/sau electrice) – combustibil convenţional. Soluţii de creştere a eficienţei energetice

Modul 6. Surse alternative de energie

Modul 7. Sisteme de alimentare cu energie termică şi electrică . Soluţii de creştere a eficienţei energetice

Modul 8 . Reţele electrice inteligente

Modul 9. Elaborarea programelor de eficienţă energetică – PEE

Modul 10. Surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică

Modul 11. Relaţii contractuale în sectorul energetic

Modul 12. Testare finala de verificare a cunoştintelor

 
2.2 Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru auditori termoenergetici din industrie

 

Număr total ore: 90

Mod desfăşurare: 60 ore – la distanţă, 30 ore – întalniri directe

 

Modul 1. Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referinţă în domeniu

Modul 2. Noţiuni de eficienţă energetică

Modul 3. Cunoştinţe de bază de termoenergetică şi echipamente termoenergetice

Modul 4. Elemente generale despre surse de producere a energiei (termice si/sau electrice) – combustibil convenţional.

Modul 5. Elemente privind surse alternative de energie

Modul 6. Măsurarea mărimilor neelectrice (temperaturi, presiuni, debite, nivele, emisii)

Modul 7. Întocmirea şi analiza auditurilor termoenergetice

Modul 8 Elaborarea programelor de eficienţă energetică

Modul 9. Evaluarea economică şi surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică Modul 10. Testare finală de verificare a cunoştinţelor

 

2.3. Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru auditori electroenergetici din industrie

 

Număr total ore: 90

Mod desfăşurare: 60 ore – la distanţă, 30 ore – întalniri directe

 

Modul 1. Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referinţă în domeniu

Modul 2. Noţiuni de eficienţă energetică

Modul 3. Bazele electroenergeticii

Modul 4. Elemente generale de utilizare a energiei electrice

Modul 5. Măsurarea mărimilor electrice (tensiune, curent, puteri, factor de putere etc.)

Modul 6. Întocmirea şi analiza auditurilor electroenergetice

Modul 7. Elaborarea programelor de eficienţă energetică

Modul 8. Evaluarea economică şi surse de finanţare programe de eficienţă energetică

Modul 9. Testare finală de verificare a cunoştinţelor

 

3. Înscrierea candidaţilor se va face la Secretariatul facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi

 

Dosarul de înscriere va conţine următoarele date:

 • Diploma de licenţă (copie legalizată)
  • Certificatul de naştere (copie legalizata)
  • Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (sau copie după dispoziţia bancară de plată a taxei de curs). Taxa de înscriere este de 100 lei
 • Doua fotografii tip B.I
  • Certificatul de căsătorie (copie legalizata – pentru cei care si-au schimbat numele prin căsătorie)
  • CV

 

4. Taxa de şcolarizare
Taxa de şcolarizare este de 2300 lei pentru fiecare din cursuri

 

5. Condiţii de cazare
Cazarea se poate asigura, contra cost, în camere cu unul sau două paturi, în căminele din complexul studenţesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi.

 

6. Activitatile didactice vor avea loc in sala Centrului de Resurse pentru Mediu / CEREM aflată la parterul clădirii de Energetică precum şi în laboratoarele de specialitate ale facultăţii.

 

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la :
– Secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi, tel. 0232/ 278683 –interior 1110, fax: 0232 / 237627
– ANRE, Oficiul Teritorial Iaşi, tel. 0232 / 262674
– Director CEREM , Sef lucr. dr. ing. Rotariu Mugurel, tel. – 0745 010943

Inginerie Electrica si calculatoare in limba engleza

Cauta


Știri și noutăți


Locuri de Muncă


Umor Academic

 • Intrebare nevinovata

  Reporterul catre decan: – Cam cati studenti invata in facultatea dumneavoastra? –...
 • ________________________________

 • Daca nu-ti cunosti profesorii

  Studentii aveau examen dar, nemergand la cursuri, bineinteles ca nu-si cunosteau profesorii....
 • ________________________________