UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie Electrică

Specializarea: Electronică de putere şi acţionări electrice

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL I, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

101

Analiză  matematică  

EH1.101.DF.DI

 

2

2

 

 

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

102

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

EH1.102.DF.DI

 

2

2

 

 

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

103

Fizică         

EH1.103.DF.DI

 

3

1

1

 

3

E

6

 

 

 

 

 

 

 

104

Grafică asistată de calculator I

EH1.104.DF.DI

 

1

 

1

 

1

C

3

 

 

 

 

 

 

 

105

Informatică aplicată I

EH1.105.DF.DI

 

1

 

2

1

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

106

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I

EH1.106.DF.DI

 

1

 

2

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

107

Ecuaţii diferenţiale şi calcul operaţional                                  

EH1.107.DF.DI

C1, C2

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

2

E

5

108

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II

EH1.108.DF.DI

C3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

E

5

109

Grafică asistată de calculator II

EH1.109.DF.DI

C4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

VP

4

110

Teoria câmpului electromagnetic

EH1.110.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

3

E

5

111

Fizica - elemente de mecanica newtoniana

EH1.111.DF.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

1

E

3

112

Acţionări hidraulice şi pneumatice

EH1.112.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

C

3

113

Elemente de inginerie mecanică

EH1.113.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

1

C

2

114

Limbi moderne

EH1.114.DC.DI

 

 

1

 

 

1

C

1

 

1

 

 

1

C

1

115

Educaţie fizică

EH1.115.DC.DI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

2

DO

116

Tehnica  muncii  intelectuale

EH1.116.1.DC.DO

 

 

1

 

 

 

VP

1

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare profesională

EH1.116.2.DC.DO

DL

117

Limbi moderne

EH1.117.DC.DL

 

 

1

 

 

 

C 

1

 

1

 

 

 

C

1

118

Educaţie fizică

EH1.118.DC.DL

 

 

 

1

 

 

A/R

1

 

 

 

 

 

 

 

119

Ansamblu sportiv

EH1.119.DC.DL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

1

120

Dezvoltare personală

EH1.120.DC.DL

 

1

1

 

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

121

Matematică

EH1.121.DF.DL

 

 

1

 

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

10

  7

7

1

15

4E

4C

30

13

5

7

1

13

4E

3C

30

25

15

26

13

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Analiză matematică

UTI.EH.EH1.101.DF.DI

C2

Algebra liniară geometrie analitică şi diferenţială

UTI.EH.EH1.102.DF.DI

C3

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I

UTI.EH.EH1.106.DF.DI

C4

Grafică asistată de calculator I

UTI.EH.EH1.104.DF.DI

 

 

           DECAN,                                                                                                          RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie Electrică

Specializarea: Electronică de putere şi acţionări electrice

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL II, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

201

Electronică

EL.201.DID.DI

 

2

 

2

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

202

Teoria circuitelor electrice I

EL.202.DID.DI

 

2

1

1

 

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

203

Materiale electrotehnice     

EL.203.DID.DI

 

2

 

3

 

2

E

6

 

 

 

 

 

 

 

204

Metode numerice  

EL.204.DF.DI

C1

2

 

1

 

2

E

3

 

 

 

 

 

 

 

205

Calitate şi fiabilitate

EL.205.DID.DI

 

2

 

1

 

1

C

3

 

 

 

 

 

 

 

206

Teoria sistemelor

EL.206.DID.DI

C2

3

 

2

 

2

E

6

 

 

 

 

 

 

 

207

Tehnologii Web

EL.207.DS.DI

C1

2

 

1

 

2

C

3

 

 

 

 

 

 

 

208

Teoria circuitelor electrice II                                  

EL.208.DID.DI

C3

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

3

E

4

209

Măsurări electrice I

EL.209.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

3

E

5

210

Maşini electrice I

EL.210.DID.DI

C3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

3

C

5

211

Aparate electrice

EL.211.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

3

E

4

212

Convertoare statice I

EL.212.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

E

4

213

Educaţie fizică

EL.213.DC.DI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

1

214

Practică, 3 săpt. x 40 ore/săpt.=120 ore

EL.214.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4

DO

215

Economie generală  şi marketing

EL.215.1.DC.DO

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

1

C

3

Strategii de marketing intern şi internaţional

EL.215.2.DC.DO

DL

216

Metode de calcul şi programare în electrotehnică I

EL.216.DC.DL

 

 

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

217

Metode de calcul şi programare în electrotehnică II

EL.217.DC.DL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

218

Limbi moderne

EL.218.DC.DL

 

 

1

 

 

 

C 

1

 

1

 

 

 

C

1

219

Civilizaţie şi instituţii europene

EL.219.DC.DL

 

1

 

 

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

15

 1

12

 

13

4E

2C

30

12

2

12

 

15

4E

3C

 

30

 

28

13

26

15

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Analiză matematică  

UTI.EH.EH1.101.DF.DI

C2

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I

UTI.EH.EH1.106.DF.DI

C3

Teoria circuitelor electrice I

UTI.EH.EL.203.DID.DI

 

         DECAN,                                                                                                            RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie Electrică

Specializarea: Electronică de putere şi acţionări electrice

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL III, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

301

Măsurări electrice II

EL. 301.DID.DI

C1

2

 

1

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

302

Masini  electrice  II

EL.302.DID.DI

C2

2

 

2

 1

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

303

Utilizări ale energiei electrice

EL.303.DID.DI

 

2

 

2

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

304

Circuite numerice

EL.304.DID.DI

 

3

 

2

 

2

E

6

 

 

 

 

 

 

 

305

Electronică de putere II

EL.305.DS.DI

C3

2

 

1

1

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

306

Producerea şi distribuţia energiei electrice

EL.306.DID.DI

 

2

 

1

 

1

C

3

 

 

 

 

 

 

 

307

Acţionări electrice  I                               

EL.307.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

3

E

4

308

Automate programabile

EPAE.308.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

C

4

309

Identificarea si modelarea sistemelor

EPAE.309.DID.DI

C4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

3

E

4

310

Microprocesoare si microsisteme  

EPAE.310.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

2

E

4

311

Senzori şi traductoare

EPAE.311.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

C

3

312

Practică, 3 săpt. x 40 ore/săpt.=120 ore

EL.312.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4

DO

313

1. Sisteme electronice de putere

EPAE.313.1.DS.DO

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

3

E

4

2. Aplicatii ale electronicii de putere

EPAE.313.1.DS.DO

314

1.Management

EL.314.1.DC.DO

 

2

1

 

 

1

C

3

 

 

 

 

 

 

 

2.Psihologia creativităţii

EL.314.2.DC.DO

 

315

1.Instalaţii electrotehnologice

EL.315.1.DS.DO

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

C

3

2.Proiectarea instalaţiilor electrice

EL.315.2.DS.DO

DL

316

Programare în  limbaj  de  asamblare                                        

EL.316.DS.DL

C5

1

 

2

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

 

317

Sisteme fuzzy şi reţele neurale

EL.317.DS.DL

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

C

3

319

Matematici speciale

EH.319.DF.DL

 

1

 

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

15

 1

9

2

13

4E

3C

30

16

0

9

0

15

4E

4C

30

27

13

25

15

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Măsurări electrice I

UTI.EH.EL.209.DID.DI

C2

Maşini electrice I

UTI.EH.EL.210.DID.DI

C3

Electronică de putere  I

UTI.EH.EL.212.DID.DI

C4

Teoria sistemelor

UTI.EH.EL.206.DF.DI

C5

Programarea si utilizarea calculatoarelor

UTI.EH.EL.108.DF.DI

 

         DECAN,                                                                                                            RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie Electrică

Specializarea: Electronică de putere şi acţionări electrice

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL IV, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

401

Acţionări electrice II

EL.401.DS.DI

C1

2

 

1

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

402

Informatică industrială

EPAE.402.DS.DI

 

2

 

2

 

3

C

4

 

 

 

 

 

 

 

403

Sisteme numerice de reglare

EPAE.403.DS.DI

 

2

 

1

 

2

E

3

 

 

 

 

 

 

 

404

Manipulatoare si  roboţi industriali

EPAE.404.DS.DI

 

3

 

1

 

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

405

Modelarea şi simularea acţionărilor electrice

EPAE.405.DS.DI

 

1

 

1

 

1

VP

3

 

 

 

 

 

 

 

406

Acţionări electrice de mică putere                            

EPAE.406.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

1

2

E

5

407

Controlul vectorial al acţionărilor electrice

EPAE.407.DS.DI

C3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

2

E

5

408

Comanda numerică a acţionărilor electrice

EPAE.408.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

1

E

4

409

Proiectarea acţionărilor electrice

EPAE.409.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

2

C

3

410

Pregătire proiect de licenţă

EPAE.410.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

C

6

411

Practică pentru elaborarea proiectului de licenţă, 3 săpt. x 40 ore/săpt. = 120 ore*

EPAE.411.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4

418

Susţinere examen de licenţa**

EPAE.418.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

10

DO

412

Controlul scalar al acţionărilor electrice

EPAE.412.1.DS.DO

 

2

 

1

 

2

C

3

 

 

 

 

 

 

 

Reglarea vitezei sistemelor de acţionare electrice

EPAE.412.2.DS.DO

413

Bazele creaţiei tehnice

EL.413.1.DS.DO

 

2

 

1

 

1

C

3

 

 

 

 

 

 

 

Micromaşini

EL.413.2.DS.DO

414

Tehnica reglării automate

EPAE.414.1.DS.DO

C2

3

 

1

 

1

E

5

 

 

 

 

 

 

 

Control automat

EPAE.414.2.DS.DO

415

Echipamente transport urban şi uzinal

EPAE.415.1.DS.DO

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

C

3

Tracţiune electrică

EPAE.415.2.DS.DO

DL

416

 Electroecologie

EL.416.DS.DL

 

1

1

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

 

417

 Acţionări electrice speciale

EPAE.417.DS.DL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

C

3

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

17

 0

9

0

14

4E

3C

30

12

0

6

8

14

3E

4C

30

26

14

26

14

*Se efectuează la îndrumătorul lucrării de disertaţie, care face şi evaluarea.

**Cele 10 credite se acordă numai după susţinerea cu succes a examenului de licenţă.

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Actionari electrice I

UTI.EH.EL.306.DS.DI

C2

Teoria sistemelor

UTI.EH.EL.206.DF.DI

C3

Tehnica reglarii automate

UTI.EH.EPAE.403.DS.DI

 

         DECAN,                                                                                                            RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma